Gumové podložky SPAX:

Gumové dištančné vložky SPAX sa používajú pre konštrukcie na nosníkoch spočívajúcich na betónovom podklade. Trámy je potrebné chrániť najmä pred zemnou vlhkosťou. Kameň vďaka svojim kapilárnym silám vyťahuje vodu z pôdy a tlačí ju nahor. Preto by sa mala medzi betónový základ a nosník umiestniť izolačná vrstva. Podložky SPAX vyrobené z gumového granulátu dodatočne tlmia vibrácie podlahy, čím zvyšujú komfort používania. Ponúkame gumené podložky s hrúbkou 4 a 8 mm.

Podložky SPAX AIR:

Podložky SPAX AIR sú ventilačné rozpery, ktoré zabraňujú usadzovaniu vlhkosti medzi trámom a terasovou doskou. Ich použitie umožňuje rýchly odvod vlhkosti. Voda stekajúca na konštrukcie neprichádza do kontaktu s terasovou doskou. Vďaka dištančným vložkám SPAX Air vietor ľahko odvádza vlhkosť z pomedzi medzier terasy. Tým sa zabráni vzniku chronickej vlhkosti a poškodeniu dosiek. Ďalšou výhodou je vzdialenosť medzi doskami vďaka SPAX Air:

– 6,5 mm (pre štandardnú hrúbku dosky 14,5 cm)

- 4,5 mm (pre úzke dosky z exotického dreva alebo dreva s vysokým
koeficientom vlhkosti).

Interval nie je pevný, ale môže sa meniť v závislosti od podmienok. A tak: keď drevo nabobtná na zadných hranách, medzera medzi doskami sa zmenšuje a keď vysychá, medzera sa zväčšuje.

Izolačná páska pre nosníky SPAX:

Izolačná páska pre nosníky SPAX je páska namontovaná na nosník zhora (pod doskou). Akákoľvek konštrukcia inštalovaná vonku by mala byť chránená pred dažďom. Najefektívnejším a najekonomickejším riešením je páska SPAX z ľahčenej gumy. Páska je samolepiaca, čo uľahčuje a skracuje proces montáže.